Позовна заява про розірвання шлюбу в суд

Розірвання шлюбу через суд
Найменування суду, адреса: До __________ міського суду _____ області

адреса: __________________

Позивач: ПІБ, р.н., проживає та зареєстрована (-ий) за адресою: ,
РНОКПП(ІПН):, E-mail: , тел.
Відповідач: ПІБ, р.н., проживає та зареєстрована (-ий) за адресою: ,
РНОКПП(ІПН):, E-mail: , тел.
Ціна позову: Позов немайнового характеру

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про розірвання шлюбу

Позивач та Відповідач перебувають у шлюбі з ________ року. Шлюб зареєстровано________року Відділом державної реєстрації актів цивільного стану _________________________________________, про що було складено відповідний актовий запис №____________ року, що підтверджується оригіналом Свідоцтва про шлюб серії ____________.

Протягом останніх років стосунки з __________ розладились,____проживає окремо, жодних зв’язків з сім’єю не підтримує. Вже тривалий час кожен з подружжя живе окремим життям та своїми інтересами. Фактично сім’я припинила своє існування.

На даний час, Позивач та Відповідач сімейного життя не ведуть, шлюбних стосунків не підтримують, що може підтвердити сам Відповідач, а в разі заперечення ним вказаних обставин — свідки.

Розірвати шлюб у позасудовому порядку, через органи Державної реєстрації актів цивільного стану не має можливості, так як Відповідач на зв’язок не виходить.

За час перебування у шлюбі спільних дітей не маємо.

Відповідно до ст. 24 Сімейного кодексу України шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка. Примушування жінки та чоловіка до шлюбу не допускається. Натомість, зазначене положення відповідає ст. 16 Загальної декларації прав людини, прийнятої Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року, згідно з якою чоловіки та жінки, які досягли повноліття, мають право без будь-яких обмежень за ознакою раси, національності або релігії одружуватися і засновувати сім’ю. Вони користуються однаковими правами щодо одруження під час шлюбу та під час його розірвання.

Відповідно до п. 3 ст. 105 Сімейного Кодексу України, шлюб припиняється внаслідок його розірвання за позовом одного з подружжя на підставі рішення суду.

Примирення та збереження шлюбу між сторонами неможливе з підстав викладених вище. Крім того, перебування у шлюбі суперечить інтересам Позивача розвиватися фізично, розумово, морально, духовно та у соціальному відношенні здоровим і нормальним шляхом в умовах свободи та гідності.

Питання розподілу спільного майна ми не вирішували і будемо намагатися досягти згоди про його поділ в позасудовому порядку.

Будь-яких інших спорів між мною та Відповідачем — немає.

Відповідно до абз. 2 п. 3 Постанови пленуму Верховного суду України за №11 «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя», вирішуючи питання щодо відкриття провадження у справі за заявою про розірвання шлюбу, суди мають враховувати, що воно проводиться органами РАЦС лише у випадках, передбачених статтями 106, 107 СК України. При цьому питання про розірвання шлюбу вирішується незалежно від наявності між подружжям майнового спору.

Відповідно до ч. 1 ст. 27 ЦПК України – позови до фізичної особи пред’являються в суд за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем її проживання або перебування, якщо інше не передбачено законом. Останнє відоме місце проживання Відповідача: _____________, тому за підсудністю позов про розірвання шлюбу подано до___________________________.

Розірвання шлюбу судом відбувається за позовом одного з подружжя відповідно до ст. 110 СК України.

У відповідності з п. 6 ч. 3 ст.175 ЦПК України повідомляю, що заходи досудового врегулювання спору не вживалися.

У відповідності з п. 7 ч. 3 ст.175 ЦПК України повідомляю, що заходи забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви не вживалися.

Відповідно до п. 8 ч. 3 ст. 175 ЦПК України — зазначаю, що перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви вказано у додатках. Оригінали даних документів знаходяться у Позивача.

Відповідно до п. 9 ч. 3 ст . 175 УПК України — надаю попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які я, як Позивач понесла у зв’язку з розглядом справи :

Судовий збір 840, 60 гривень
Професійна правова допомога
РАЗОМ:

У відповідності із п. 10 ч.3 ст.175 ЦПК України підтверджую, що мною не подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.

На підставі викладеного, керуючись ч. 3 ст. 105, ст. 110 Сімейного кодексу України, ст.ст. 27, 175, 177 ЦПК України, –

ПРОШУ:

  1. Розгляд справи проводити в порядку спрощеного позовного провадження.
  2. Розірвати шлюб, укладений між ПІБ (____р.н., РНОКПП(ІПН): ) та ПІБ (____ р.н., РНОКПП(ІПН): ), зареєстрований Відділом державної реєстрації актів цивільного стану ______________________, актовий запис №______ від _______року.
  3. Судові витрати стягнути з Відповідача по справі.

Додатки:

  1. Копія паспорта та РНОКПП Позивача.
  2. Копія паспорта та РНОКПП Відповідача.
  3. Оригінал свідоцтва про шлюб серії ______ (для суду)
  4. Квитанція про сплату судового збору.
  5. Квитанція про оплату витрат за професійну правову допомогу.
  6. Копія позову з додатками для Відповідача.

Позивач

________2020 року


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *